Pavilon současného moderního umění

Pavilon současného moderního umění – není už majetkem Josefa Andrle,  v pavilonu budou zatím pokračovat letní výstavy

Sbírka,která vznikla v průběhu výstavní činnosti Galerie Śpejchar, je umístěna v tomto pavilonu. Obsahuje 180 děl od 100 autorů.Převažují autoři z České republiky, ale jsou zastoupeni i autoři zahraniční.

Tento pavilon vznikl podle návrhu architekta a herce Davida Vávry. Duchovno mu dodala Julie Jakubův. Na realizaci jednotlivých oken se podílelo 7 žen-výtvarnic.

Celou stavbu se podařilo uskutečnit za velké podpory kamarádů a přátel Galerie Špejchar.

V letních měsících se, v jedné části, bude konat výstavy vždy jednoho autora. Doba trvání bude 2 měsí

    V parku je stálá expozice soch Josefa Andrleho

Zeď přátelství

V dolní zahradě, podél silnice – směrem k řece –je kamenná zeď přátelství,kterou vytvořilo 17 výtvarníků a výtvarnic.